REKRUTACJA NADAL TRWA

Uprzejmie informujemy, iż mamy jeszcze wolne miejsca w projekcie Integracyjny żłobek „Wesołe Krasnoludki” – szansą na dobry start dziecka i rodzica, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia zawodowego z prywatnym, Typ A wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3,  w tym żłobków (m.in. przyzakładowych)
i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych do składania dokumentów rekrutacyjnych do nowego integracyjnego żłobka „Wesołe Krasnoludki” w Biczycach Dolnych 262.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się w zakładce DOKUMENTY.