AKTUALIZACJA REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą dokumentowania statusu uczestników projektu na rynku pracy oraz koniecznością wydłużenia okresu rekrutacji i realizacji projektu

Integracyjny żłobek „Wesołe Krasnoludki” – szansą na dobry start dziecka i rodzica, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia zawodowego z prywatnym,  uległy zmianie niektóre zapisy Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie. Nowa wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 01.09.2020r.