Szkolenie z pierwszej pomocy dla dzieci i rodziców

W naszym przedszkolu zostały opracowane działania mające na celu zapoznanie dzieci z zagrożeniami ich zdrowia i życia poszerzone o tematykę dotyczącą pierwszej pomocy przedmedycznej. Głównym naszym celem było wykształcenie u dzieci odpowiednich zachowań i postaw w sytuacji zagrożenia życia własnego bądź życia innych ludzi. Przygotowując dzieci do udzielania pierwszej pomocy mamy dużą szanse wychować odpowiedzialnego i wrażliwego człowieka dla którego życie będzie wartością nadrzędną. W przyszłości na pewno nie przejdzie obojętnie obok ludzkiego cierpienia, nie odwróci się od potrzebującego, nie będzie gapiem w tłumie. U dzieci w wieku przedszkolnym trzeba ukształtować nawyk niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Ukształtowane w ten sposób umiejętności i podstawy będą stanowiły solidny fundament dla pogłębienia w przyszłości zagadnień związanych z pierwszą pomocą w nagłych wypadkach.

Nigdy nie jest za wcześnie na naukę i uświadomienie, że drugiemu człowiekowi należy pomóc.